Avizier general

Pentru informaţii specifice pentru fiecare disciplină în parte, accesaţi platforma educaţională Elearning.

12 07 2019 | Admitere doctorat
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat Anul universitar 2019 - 2020

25 09 2017 | Admitere doctorat
Rezultatele finale ale Concursului de admitere la ciclul universitar de studii de doctorat - sesiunea septembrie 2017

03 10 2016 | Admitere doctorat
Rezultatele finale ale sesiunii de admitere pentru studii universitare de DOCTORAT, in urma confirmarii locurilor - sesiunea septembrie 2016

30 09 2016 | Admitere doctorat
Rezultatele FINALE ale examenului de admitere la doctorat - sesiunea septembrie 2016

27 09 2016 | Admitere doctorat
Rezultatele provizorii ale examenului de admitere la doctorat - sesiunea septembrie 2016

20 09 2019 | Admitere doctorat
Rezultatele provizorii ale Concursului de admitere la Scoala Doctorala - sesiunea septembrie 2019

20 09 2018 | Admitere doctorat
Rezultatele finale ale Concursului de admitere la Scoala Doctorala - sesiunea septembrie 2018

20 09 2018 | Admitere doctorat
Rezultatele provizorii ale Concursului de admitere la Scoala Doctorala - sesiunea septembrie 2018

05 09 2018 | Admitere doctorat
Metodologia privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de doctorat - Anul universitar 2018 - 2019 (varianta Sept 2018)

26 09 2017 | Admitere doctorat
Rezultatele finale ale admiterii la doctorat in urma confirmarii locurilor - sesiunea septembrie 2017

25 09 2017 | Admitere doctorat
Rezultatele provizorii ale concursului de admitere la doctorat - sesiunea septembrie 2017

25 07 2017 | Admitere doctorat
Admitere Doctorat 2017: Subdomenii de specializare aferente fiecarui conducator de doctorat

24 07 2017 | Admitere doctorat
Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat - anul univ. 2017-2018

23 07 2019 | Admitere licenta
Baremul de corectare la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament

20 07 2019 | Admitere licenta
Lista candidatilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament din data de 23.07.2019

11 09 2018 | Admitere licenta
Informatii referitoare la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament din 11.09.2018

23 07 2018 | Admitere licenta
Testul de evaluare a competentelor lingvistice și de rationament, Baremul de corectare, si Comunicat privind solutionarea contestatiilor

19 07 2018 | Admitere licenta
Lista candidatilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament din data de 23.07.2018, comunicatul referitor la repartizarea candidatilor pe sali, precum și repartizarea candidatilor pe sali la proba scrisă

05 07 2018 | Admitere licenta
Comunicat privind plata taxelor de admitere prin banca

19 04 2018 | Admitere licenta
Informatii generale privind sesiunea de Admitere la Ciclul Universitar de Studii de Licenta - Iulie 2018

28 07 2017 | Admitere licenta
Rezultatele FINALE ale concursului de admitere în urma confirmării locurilor, Sesiunea Iulie 2017

26 07 2017 | Admitere licenta
In atentia candidatilor romani de pretutindeni - Republica Moldova - admisi pe locurile cu taxa (CPL) la studiile universitare de licenta - specializarea DREPT

08 06 2016 | Admitere licenta
Informaţii despre proba de specialitate

16 09 2019 | Admitere licenta
Rezultatele finale ale Concursului de admitere la studiile universitare de licenta, în urma confirmării locurilor obtinute, specializarea Drept_IF_IFR, sesiunea iulie-sept. 2019

10 09 2019 | Admitere licenta
Baremul de corectare si Solutionarea contestatiilor pentru Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament din 10.09.2019

09 09 2019 | Admitere licenta
Lista candidatilor și repartizarea candidaților pe săli la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament si din data de 10.09.2019

30 07 2019 | Admitere licenta
Lista absolventilor liceelor din mediul rural - Admisi pe locurile bugetate, DREPT IF, Sesiunea iulie 2019 (dupa suplimentarea locurilor)

30 07 2019 | Admitere licenta
Lista candidati Romani de pretutindeni admisi si respinsi - sesiunea iulie 2019

30 07 2019 | Admitere licenta
Lista cu studentii anului I care solicita cazare in caminele UVT

27 07 2019 | Admitere licenta
Rezultatele FINALE ale concursului de admitere în urma confirmării locurilor, Sesiunea Iulie 2019

23 07 2019 | Admitere licenta
Lista candidati Romani de pretutindeni inscrisi la concursul de admitere sesiunea iulie 2019

22 07 2019 | Admitere licenta
Lista candidati Romani de pretutindeni inscrisi la concursul de admitere sesiunea iulie 2019

22 07 2019 | Admitere licenta
Lista candidatilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament din data de 23.07.2019

17 05 2019 | Admitere licenta
Informatii generale privind Admiterea 2019 la Facultatea de Drept precum si informatii privind proba de specialitate

18 09 2018 | Admitere licenta
Rezultatele finale ale Concursului de admitere la studiile universitare de licenta, în urma confirmării locurilor obtinute, specializarea Drept_IF_IFR, sesiunea iulie-sept. 2018

12 09 2018 | Admitere licenta
Rezultatele PRELIMINARE ale Concursului de Admitere, Sesiunea 11 Septembrie 2018

10 09 2018 | Admitere licenta
Lista candidatilor și repartizarea candidaților pe săli la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament si din data de 11.09.2018

06 09 2018 | Admitere licenta
Lista candidatilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament din data de 11.09.2018

06 09 2018 | Admitere licenta
Lista candidatilor romani de pretutindeni înscrisi la concursul de admitere - sesiunea septembrie 2018

06 09 2018 | Admitere licenta
Anunt privind perioada de inscriere a candidatilor la examenul de admitere - sesiunea septembrie 2018

25 07 2018 | Admitere licenta
Rezultatele FINALE ale concursului de Admitere, Sesiunea Iulie 2018

24 07 2018 | Admitere licenta
Rezultatele PRELIMINARE ale Concursului de Admitere, Sesiunea Iulie 2018

19 07 2018 | Admitere licenta
Lista candidatilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament din data de 23.07.2018

11 07 2018 | Admitere licenta
Informatii suplimentare Admitere - sesiunea iulie 2018 + Model test proba de specialitate

18 09 2017 | Admitere licenta
Rezultatele finale ale Concursului de admitere pentru ciclul universitar de licenta, în urma confirmării locurilor obtinute, specializarea Drept IF / IFR, sesiunea iulie-sept. 2017

14 09 2017 | Admitere licenta
REZULTATELE FINALE ale Concursului de Admitere, Sesiunea Septembrie 2017

13 09 2017 | Admitere licenta
Rezultatele PRELIMINARE ale concursului de Admitere, Sesiunea Septembrie 2017

12 09 2017 | Admitere licenta
Baremul de corectare a Testului de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament din 12.09.2017

08 09 2017 | Admitere licenta
Lista candidatilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament din data de 12.09.2017

26 07 2017 | Admitere licenta
Rezultatele FINALE ale concursului de Admitere, Sesiunea Iulie 2017

26 07 2017 | Admitere licenta
Decizia privind Solutionarea contestatiiIor la rezultatele obtinute la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament

25 07 2017 | Admitere licenta
Rezultatele PRELIMINARE ale Concursului de admitere, sesiunea Iulie 2017

24 07 2017 | Admitere licenta
Testul de evaluare a competentelor lingvistice și de rationament, Baremul de corectare, Comunicat privind solutionarea contestatiilor

22 07 2017 | Admitere licenta
Lista candidatilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament din data de 24.07.2017 si repartizarea pe sali a acestora

21 07 2017 | Admitere licenta
Lista candidatilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament din data de 24.07.2017

14 06 2017 | Admitere licenta
Model si barem pentru model "Test de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament" - Admitere 2017

19 09 2019 | Admitere master
MASTER: Rezultatele obtinute la concursul de Admitere din data de 18.09.2019

26 09 2016 | Admitere master
Rezultatele dupa reclasificare si redistribuire la concursul de admitere din data de 22.09.2016

14 07 2016 | Admitere master
Centrele de inscriere candidati pentru concursul de admitere 2016 in centre situatie in afara Timisoarei

09 10 2016 | Admitere master
Rezultate FINALE Admitere Master sesiunea septembrie 2016

17 09 2019 | Admitere master
MASTER: Listele candidatilor inscrisi in perioada 04.07 - 17.09.2019 care se pot prezenta la concursul de admitere din data de 18.09.2019

23 09 2018 | Admitere master
Rezultatele FINALE ale Concursului de admitere la studiile universitare de masterat - sesiunea Septembrie 2018

21 09 2018 | Admitere master
Rezultatele la concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat, septembrie 2018

20 09 2018 | Admitere master
Baremele pentru concursul de admitere la studiile universitare de masterat, sept. 2018.

25 09 2017 | Admitere master
Rezultatele FINALE ale Concursului de admitere la ciclul universitar de studii de masterat - sesiunea septembrie 2017

22 09 2017 | Admitere master
Rezultatele obtinute la concursul de admitere din data de 21.09.2017 (Ciclul universitar de studii Masterale)

22 09 2017 | Admitere master
Bareme de corectare si notare pentru Testul sustinut in cadrul Concursului de Admitere din 21.09.2017 (pentru studii universitare de Masterat)

13 09 2017 | Admitere master
Anunt referitor la Admitere Master 2017

21 07 2017 | Admitere master
Lista candidatilor inscrisi la Master in perioada 06.07 - 14.07 2017

02 10 2017 | Ifr
Informatii privind programarea orelor de pregatire pentru anul universitar 2017 - 2018 - Cursuri IFR

19 09 2018 | Licenta
Oferta de practica judiciara pentru studentii anului IV ai Facultatii de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara

30 08 2018 | Licenta
Planificarea examenelor pentru ciclul univesitar de studii de Licenta - Anul universitar 2017 - 2018

02 11 2017 | Licenta
Burse acordate studentilor pentru semestrul I 2017-2018

12 07 2017 | Licenta
Plata taxelor de admitere prin banca

31 05 2016 | Licenta
Anunț ref. depunerea dosarelor pentru obtinerea creditelor de voluntariat - sem. II 2015-2016

22 09 2016 | Licenta
Programul activităților organizatorice cu studenții anilor II-IV

25 05 2016 | Licenta
Tabere studentesti 2016

20 09 2019 | Licenta
Programul "Săptămâna de inițiere" pentru studenții anului I

17 07 2019 | Licenta
Planificare examene anul IV sesiunea septembrie 2019

06 09 2018 | Licenta
Repartizarea studentilor Facultatii de Drept (Anul I 2018 - 2019) in camine

06 07 2018 | Licenta
Planificarea examenelor pentru anul Universitar 2017 - 2018 - Semestrul II - Ciclul de studii de LICENTA (revizuit 06.07.2018)

24 10 2017 | Licenta
Titlurile lucrărilor de licenţă propuse în vederea susţinerii licenţei Sesiunile iulie / septembrie 2018

09 10 2017 | Licenta
Oferta de practica judiciara pentru studentii anului IV ai Facultatii de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara

01 10 2017 | Licenta
Orarele aferente ciclului universitar de Licenta - ANII I - IV (ZI) Anul universitar 2017 - 2018 - Semestrul I

04 09 2017 | Licenta
Planificarea examenelor aferenta anilor I - III DREPT IF/FR - Anul Universitar 2016 - 2017

07 08 2017 | Licenta
Anunt cazare: In atentia studentilor din anii de studiu II - IV

28 07 2017 | Licenta
Informatii utile in procesul de cazare pentru studentii din Anul I (2017 - 2018)

27 06 2017 | Licenta
Planificarea examenelor aferenta anilor I - III DREPT IF/IFR - Anul universitar 2016 / 2017 - Licenta

12 05 2017 | Licenta
Summer school on IT Law and Legal Informatics in Saarbrücken - 21st of August - 1st of September 2017

29 09 2017 | Master
Decizia Nr. 2020/29.09.2017 privind distribuirea noilor locuri bugetate suplimentare pentru ciclul universitar de Masterat

22 09 2016 | Master
Anunt privind deschiderea anului universitar 2016/2017 la programele de masterat

08 04 2019 | Master
Lista lucrărilor de disertație pentru anul universitar 2018-2019

30 08 2018 | Master
Planificarea examenelor pentru ciclul univesitar de studii de Master - Anul universitar 2017 - 2018

06 10 2017 | Master
Deschiderea anului universitar 2017 - 2018 la programele de studii universitare de masterat ale Facultatii de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara

01 10 2017 | Master
ORARELE AFERENTE CICLULUI UNIVERSITAR DE MASTERAT - ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018 - SEMESTRUL I

04 09 2017 | Master
Planificarea examenelor aferenta ciclului Universitar de Masterat - Anul Universitar 2016 - 2017

20 09 2019 | General
Comunicat privind taxele școlare pentru anul Universitar 2019 - 2020

12 09 2019 | General
Rezultate FINALE ale concursului de Admitere, Sesiunea Septembrie 2019

28 07 2019 | General
Orarul Centrului de documentare pentru juriști și asistență juridică pentru cetățeni - august 2019

25 07 2019 | General
Plata taxelor de admitere prin bancă

05 06 2019 | General
Școala de vară NNDKP - Începe-ți cariera cu dreptul!

10 05 2019 | General
Atelier de lucru - Proiectul „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”

03 05 2019 | General
Prelegerile Facultății de Drept: Violeta Cojocaru

18 03 2019 | General
Listele cuprinzand studentii bursieri - semestrul II - An Universitar 2018-2019

11 03 2019 | General
Listele cuprinzand potentialii bursieri - semestrul II 2018-2019

04 03 2019 | General
Digitisation of Private Law - Rainer Kulms

05 12 2018 | General
Planificarea examenelor pentru ciclul univesitar de studii de licenta si masterat - Anul universitar 2018 - 2019

03 01 2019 | General
In memoriam Gheorghe Mihai (1939-2019)

11 10 2018 | General
Concursul ARGUMENT de dezbateri pentru liceeni - provocari ale Dreptului in Secolul XXI - Editia II, 2018

11 11 2018 | General
BURSELE ACORDATE STUDENTILOR FACULTATII DE DREPT, în sem. I 2018-2019

23 10 2018 | General
Prelegerile Facultății de Drept: Silvia Marino * actualizare 30 Octombrie

28 09 2018 | General
Deschiderea anului universitar 2018/2019 - Ciclul studii universitare de masterat

25 09 2018 | General
Prelegerile Facultății de Drept: Marco Mansdorfer & Richard Beyer

20 09 2018 | General
Rezultatele finale ale Concursului de admitere la Scoala Doctorala - sesiunea septembrie 2018, in urma confirmarii locurilor, cu data de afisare

26 07 2018 | General
Rezultatele FINALE ale concursului de admitere în urma confirmării locurilor, Sesiunea Iulie 2018

05 07 2018 | General
Comunicat privind locurile bugetate alocate candidatilor la Concursul de admitere la ciclul de licență, absolvenți ai liceelor din mediul rural

19 06 2018 | General
PRELUNGIREA PERIOADEI DE INSCRIERI PENTRU CURSUL POSTUNIVERSITAR DE DREPTUL SPORTULUI LA FACULTATEA DE DREPT DIN TIMIȘOARA

31 05 2018 | General
Absolvenţii promoției 2008 a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timișoara sunt invitaţi să participe la aniversarea a 10 de ani de la absolvirea facultăţii

24 05 2018 | General
Planificarea examenelor pentru anul Universitar 2017 - 2018 - Semestrul II - LICENTA si MASTER

22 05 2018 | General
CURS POSTUNIVERSITAR DE DREPTUL SPORTULUI LA FACULTATEA DE DREPT DIN TIMIȘOARA

15 05 2018 | General
Prelegerile Facultății de Drept: MU Xiao

29 04 2018 | General
Echipa Facultatii de Drept din cadrul UVT a ocupat locul II in clasamentul general al HEXAGONULUI FACULTĂŢILOR DE DREPT” 2018 (Sibiu, 25-28 Aprilie 2018)

10 04 2018 | General
Metodologii privind organizarea si desfasurarea Admiterii in Ciclul de Studii Universitare de Licenta si Masterat - anul universitar 2018 - 2019

19 12 2017 | General
FACULTATEA DE DREPT DIN TIMIŞOARA: PRIMA EDIȚIE A CONCURSULUI DE DEZBATERI PENTRU LICEENI „ARGUMENT” – PROVOCĂRI ALE DREPTULUI ÎN SECOLUL XXI

22 11 2017 | General
Burse speciale

14 11 2017 | General
Concursul de procese simulate în drept comercial - Prima editie

29 09 2017 | General
Anunt privind desfasurarea concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Fiscale a Muncipiului Timisoara

18 07 2017 | General
Anunt locuri de munca EuroTriade

11 05 2017 | General
Planificarea examenelor aferenta ciclului universitar de Master - Anul universitar 2016 / 2017 - Master

11 05 2017 | General
Planificarea examenelor aferenta anilor I - III DREPT IF/IFR - Anul universitar 2016 / 2017 - Licenta

22 09 2016 | General
Săptămâna de inițiere la UVT pentru studenții anului I

31 05 2016 | General
PROGRAMUL UVT DE SUSȚINERE A CERCETĂRII ÎN DOMENIUL MIGRAȚIEI ȘI DIASPORA

11 09 2019 | General
Rezultatele PRELIMINARE ale Concursului de Admitere, Sesiunea 10 Septembrie 2019

09 09 2019 | General
Lista candidatilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament din data de 10.09.2019

02 09 2019 | General
Orarul Centrului de documentare pentru juriști și asistență juridică pentru cetățeni - septembrie 2019

28 07 2019 | General
Oferta educatională si Informatii generale privind admiterea la studiile universitare de licenta, sesiunea septembrie 2019

25 07 2019 | General
Rezultate FINALE ale concursului de Admitere, Sesiunea Iulie 2019

25 07 2019 | General
Rezultatele contestațiilor la examenul de admitere

24 07 2019 | General
Rezultatele PRELIMINARE ale Concursului de Admitere, Sesiunea Iulie 2019

16 07 2019 | General
Admitere - eșalonarea taxei de școlarizare

16 07 2019 | General
Locuri la admitere pentru absolventii din mediul rural

12 07 2019 | General
Seminar practic pe tema contenciosului administrativ

01 07 2019 | General
Orarul Centrului de documentare pentru juriști și asistență juridică pentru cetățeni - iulie 2019

20 06 2019 | General
Comunicat de presă - Seminar practic pe tema contenciosului administrativ

19 06 2019 | General
Comunicat de presă - Curs de formare profesională - „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Particularităţi ale grupurilor vulnerabile”

04 06 2019 | General
Orarul Centrului de documentare pentru juriști și asistență juridică pentru cetățeni - iunie 2019

17 05 2019 | General
Metodologii privind organizarea si desfasurarea Admiterii in ciclul de studii universitare de licenta si master - 2019

15 05 2019 | General
Prelegerile Facultății de Drept: Andrei Săvescu

14 05 2019 | General
Conferințele Facultății de Drept - East China University of Political Sciences and Law

12 05 2019 | General
Become your best ... La Drept!

10 05 2019 | General
Evaluarea cadrelor didactice

09 05 2019 | General
Programul Just Acces

07 05 2019 | General
Metodologii privind organizarea examenului de finalizare a studiilor universitare de Licenta si Master (an universitar 2018 - 2019)

02 05 2019 | General
Orarul Centrului de documentare pentru juriști și asistență juridică pentru cetățeni - mai 2019

19 04 2019 | General
Proces verbal referitor validarii dosarelor de concurs pentru atribuirea gradatiilor de merit

04 04 2019 | General
Programul de vara Fly High | Dive Deep. Schoenherr Summer Programme 2019

28 03 2019 | General
Scoala de vara Würtzburg

27 03 2019 | General
Orarul Centrului de documentare pentru juriști și asistență juridică pentru cetățeni - aprilie 2019

24 03 2019 | General
BookFest 2019 - Lansari de carte - Editura Universitatii de Vest din Timisoara

18 03 2019 | General
Burse Fulbright

06 03 2019 | General
FRIDAYS@NNDKP

05 03 2019 | General
East China University of Political Sciences and Law: Yes China

05 03 2019 | General
Programul de mobilități pentru studenți Erasmus+

22 02 2019 | General
Orarul Centrului de documentare pentru juriști și asistență juridică pentru cetățeni - martie 2019

19 02 2019 | General
Inside NNDKP Timisoara

19 02 2019 | General
Concurs de cercetare postdoctorala

31 01 2019 | General
Comunicat de presa - Centrul de documentare pentru juristi si asistenta juridica pentru cetateni

11 01 2019 | General
Rezultatele concursului "Argument" - editia a II-a - 2018

11 12 2018 | General
Ambasada Statelor Unite lanseaza un concurs de discursuri "Nu Coruptiei inseamna..."

14 11 2018 | General
Prelegerile Facultății de Drept: Zsofia Patyi

02 11 2018 | General
Listele potentialilor bursieri pentru Semestrul I, an universitar 2018 - 2019

16 10 2018 | General
Anunt privind Bursele sociale si de performanta pentru anul universitar 2018 - 2019

21 09 2018 | General
Deschiderea anului universitar 2018 - 2019 la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara

13 09 2018 | General
REZULTATELE FINALE ale Concursului de Admitere, Sesiunea Septembrie 2018

13 07 2018 | General
Regulament de cazare in caminele UVT pentru anul universitar 2018 - 2019

12 07 2018 | General
Comunicat privind cazarea gratuită în căminele studențești pe perioada admiterii 2018

11 07 2018 | General
Metodologia privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de doctorat - Anul universitar 2018 - 2019

11 07 2018 | General
Oferta educationala pentru anul universitar 2018 - 2019 (Specializari Licenta, Masterat si Doctorat)

06 07 2018 | General
Metodologiile de admitere privind organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de Licenta si Masterat

27 06 2018 | General
Facultatea de Drept din Timișoara își premiază premianții

24 05 2018 | General
Școala de vară în limba germană

03 05 2018 | General
Formele FINALE ale metodologiilor privind organizarea si desfasurarea Admiterii in Ciclul de Studii Universitare de Licenta si Masterat - anul universitar 2018 - 2019

02 05 2018 | General
ECHIPA FACULTĂŢII DE DREPT DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA A AJUNS ÎN SEMIFINALA CONCURSULUI CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN MOOT COURT COMPETITION – WROCLAW (POLONIA), 20 - 23 APRILIE 2018

24 04 2018 | General
Metodologia Programului National Tabere Studentesti 2018

24 04 2018 | General
Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2018

13 03 2018 | General
Bursele acordate studentilor in semestrul II al anului universitar 2017-2018

05 03 2018 | General
Rainer Kulms (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law in Hamburg) sustine seria de cursuri From E-Money to FinTech la Facultatea de Drept din Timișoara (12-15 martie 2018)

04 03 2018 | General
Anunt privind desfasurarea concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

13 02 2018 | General
Anunt si regulament privind perioada de depunere a dosarelor de bursă socială - sem. II 2017-2018

13 02 2018 | General
Planificarea examenelor pentru ciclurile universitare de Masterat si Licenta - An universitar 2017 / 2018 (revizuit 13/02.2018)

08 12 2017 | General
Planificarea examenelor pentru ciclurile universitare de Licenta si Master aferenta anului universitar 2017 / 2018

06 11 2017 | General
Recrutare studenti ambasadori

29 09 2017 | General
Deschiderea anului universitar 2017 - 2018 la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara

22 09 2017 | General
Saptamana de initiere la UVT pentru studentii anilor I-IV ai Facultatii de Drept - 27 septembrie - 4 octombrie 2017

14 09 2017 | General
Liste cazare 2017 - 2018

11 09 2017 | General
Repartizarea candidatilor pe sali la proba scrisa din data de 12.09.2017 ora 12:00

14 07 2017 | General
Constituirea dosarului candidatului în vederea înscrierii la concursul de admitere

05 07 2017 | General
Anunt cazare 2017 - 2018

05 07 2017 | General
Facultatea de Drept din Timișoara își premiază premianții

03 07 2017 | General
Comunitatea alumni a UVT acum in platforma UVTerra

01 07 2017 | General
Granturile pentru tineri cercetători REGELE CAROL I

30 06 2017 | General
Regulament de cazare in caminele UVT pentru anul universitar 2017 - 2018

01 06 2017 | General
Internship în backoffice@VITAS România

31 05 2017 | General
Programarea examenelor pentru Licenta - anul universitar 2016 - 2017 (Varianta actualizata in 31.05.2017)

31 05 2017 | General
Programarea examenelor pentru Master - anul universitar 2016 - 2017 (Varianta actualizata in 31.05.2017)

23 05 2017 | General
Anunt privind desfasurarea concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Fiscale a Muncipiului Timisoara

15 05 2017 | General
Workshop UVT impreuna cu Rise Project, 18 - 22 mai 2017

11 05 2017 | General
UVT - Tabere Studentesti 2017 - metodologie si calendar

05 05 2017 | General
Metodologie privind organizarea examenului de finalizare a studiilor universitare de master (2016 - 2017)

05 05 2017 | General
Metodologie privind organizarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta (2016 - 2017)

05 05 2017 | General
Ghid privind elaborarea si prezentarea lucrarii de finalizare a studiilor universitare (licenta si master)