Ref. Examene, taxe Sesiunea A-II (aferentă sem. II, anul univ. 2021-2022)