Precizări privind desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat - sesiunea 15 septembrie 2020