Comunicat privind locurile bugetate alocate candidatilor la Concursul de admitere la ciclul de licență, absolvenți ai liceelor din mediul rural

FACULTATEA DE DREPT

DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA 

SCOATE LA CONCURS LOCURI BUGETATE ALOCATE CANDIDAȚILOR 

ABSOLVENȚI AI LICEELOR DIN MEDIUL RURAL


Cetățenii români - candidatii la Concursul de admitere la studiile universitare de licență, absolvenți ai liceelor din mediul rural (Lista liceelor situate în mediul rural) au posibilitatea de candida pe unul dintre cele 5 locuri bugetate de la nivelul Facultății de Drept, care sunt incluse în numărul total de locuri scoase la concurs în anul universitar 2018-2019. Clasamentul candidaților pe locurile bugetate destinate candidaților absolvenți ai liceelor din mediul rural se va stabili conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență. Candidații care nu au media necesară pentru a ocupa un loc destinat absolvenților din mediul rural se vor clasifica pe locurile bugetate/cu taxă de școlarizare în funcție de media de admitere, conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență.