Depunerea portofoliilor pentru acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat Semestrul I, anul universitar 2022-2023