În atenția anului terminal (anul IV). Testul de competență lingvistică.