Reexaminarea în vederea măririi notei și susținerea examenelor restante 2021/2022