Constituirea dosarului candidatului în vederea înscrierii la concursul de admitere