Planul de invatamant pentru programe de licenta I.F.


Semestrul I                                                                                    Semestrul II

Anul I:

Discipline obligatorii:

- Teoria generală a dreptului                                                         - Drept constituțional II

- Drept civil. Partea generală                                                         - Drept administrativ. Partea generală

- Drept constituțional I                                                                    - Organizarea sistemului judiciar și a profesiilor juridice

- Drept roman                                                                                  - Drept civil. Persoanele

                                     - Limbaj juridic I (engleză, franceză, germană)

Discipline opționale:

- Istoria dreptului românesc                                                         - Drept public comparat

- Filosofia dreptului                                                                        - Logică juridică

- Sociologie juridică                                                                       - Politologie și doctrine politice

- Economie                                                                                      - Contabilitate

Discipline facultative:

- Terminologie juridică latină                                                          - Scriere academică

                                               - Informatică și metode de documentare

                             - Limbaj juridic II (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

                                                           - Voluntariat

                                                           - Practică de specialitate

Anul II

Discipline obligatorii

- Drept civil. Drepturile reale                                                           - Drept civil. Obligații I

- Drept penal. Partea generală I                                                     - Drept penal. Partea generală II

- Drept administrativ. Partea specială                                          - Dreptul finanțelor publice

- Drept internațional public                                                             - Drept instituțional al Uniunii Europene

                                                - Limbaj juridic I (engleză, franceză, germană)

Discipline opționale

- Criminologie                                                                                  - Publicitate imobiliară

- Organizații și relații internaționale                                             - Protecția internațională a drepturilor omului

- Fiscalitate                                                                                      - Dreptul mediului

Discipline facultative

                                            - Informatică și metode de documentare

                             - Limbaj juridic II (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

                                                           - Voluntariat 

                                                           - Practică de specialitate

Anul III

Discipline obligatorii

- Drept civil. Obligații II                                                                     - Drept civil. Contractele speciale

- Drept penal. Partea specială I                                                      - Drept penal. Partea specială II

- Drept procesual penal. Partea Generală                                    - Drept procesual penal. Partea specială

- Dreptul familiei I                                                                             - Dreptul familiei II

                                           - Limbaj juridic I (engleză, franceză, germană)

Discipline opționale

- Drept comparat și sisteme de drept                                               - Dreptul transporturilor

- Dreptul proprietății itelectuale                                                         - Dreptul asigurărilor

- Drept penal. Infracțiuni prevăzute în legi speciale                       - Drept execuțional penal

- Dreptul contractelor administrative                                               - Dreptul comunicațiilor și al noilor tehnologii 

Discipline facultative

- Etică și deontologie juridică                                                             - Drept umanitar

                                                                - Voluntariat

Anul IV

Discipline obligatorii

- Drept civil. Succesiunile                                                                   - Drept european al afacerilor

- Drept procesual civil. Partea generală                                          - Drept procesual civil. Partea specială

- Drept comercial I                                                                              - Drept comercial II

- Dreptul muncii și al protecției sociale                                           - Drept internațional privat

                                                                                                               - Elaborarea lucrării de licență

                                                              - Practică juridică I/II

Discipline opționale

- Dreptul concurenței și al consumului                                         - Dreptul comerțului internațional

- Drept notarial                                                                                  - Drept bancar

- Arbitraj și mediere                                                                          - Dreptul executării silite

- Criminalistică                                                                                  - Medicină legală

Discipline facultative

- Psihologie și psihiatrie juridică

                                                                - Clinică juridică

                                                                - Voluntariat

* În primii doi ani disciplina Educație fizică are caracter obligatoriu numărul de credite fiind calculat suplimentar. În anul II semestrul I este prevăzută o disciplină complementară, studiată în cadrul altor facultăți.