UVT - Tabere Studentesti 2017 - metodologie si calendar

Calendarul pentru derularea procesului de selecție este următorul:


25 aprilie - 22 mai: Depunerea cererilor la sediul OSUT (Clădire UVT, et. 2, cam. 247)

23 mai - 27 mai: Afișarea listelor cu candidații care au depus cerere de tabără

28 mai - 9 iunie: Afișarea rezultatelor selecției

10 iunie - 11 iunie: Contestații (care se depun la sediul OSUT sau pe adresa de e-mail tabere@osut.ro)

16 iunie: Afișarea listelor finale

21 iunie - 23 iunie: Consultări cu studenții pentru alegerea seriilor