Listele candidaților declarați admiși la programul de studii universitare de Licență IF/IFR - Etapa I