Anunt referitor la Examene și taxe - Sesiunea A-I aferentă Semestrului I al anului universitar 2020 - 2021