Precizări privind desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat la Școala Doctorală de Drept - sesiunea 13 septembrie 2022