Anunt privind depunerea portofoliilor pentru acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat - Sem II - an universitar 2020 - 2021