Anunț privind depunerea declarației pe propria răspundere