Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat la Facultatea de Drept