Anunt referitor la Examene și taxe - Sesiunea B-II aferentă Semestrului II al anului universitar 2020 - 2021