Lista candidaților înscriși la Concursul de admitere - master