Candidații înscriși la concursul de admitere - sesiunea iulie 2020 (studii universitare de licenta)