Anunț privind depunerea declarației pe propria răspundere si anunț referitor la colectarea conturilor IBAN