Referitor la inscrierea studentilor masteranzi la examenul de disertație, sesiunea sept. 2020