IOSUD

Consiliul Școlii Doctorale de Drept a IOSUD-UVT

 • Prof. univ. dr. Irina Sferdian (Director al Școlii Doctorale de Drept)
 • Prof. univ. dr. Anton Trăilescu (Conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Drept, membru)
 • Prof. univ. dr. Claudia Roșu (Conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Drept, membru)
 • Prof. univ. dr. Radu Catană (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, membru)
 • Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor (Universitatea din Craiova, membru), 
 • Drd. Alexandra Burdulea (Student doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Drept, membru)

Regulamente, metodologii și ghiduri aplicabile la nivelul Școlii Doctorale de Drept din cadrul IOSUD UVT:

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Doctorale de Drept
 2. Ghidul de redactare a tezei de doctorat în Drept
 3. Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat
 4. Metodologia privind accesarea de către doctoranzi a resurselor instituționale pentru formarea profesională
 5. Metodologia privind doctoratul în cotutelă și doctoratul european
 6. Metodologia privind organizarea și desfășurarea online a concursului de admitere la studii universitare de doctorat – anul universitar 2021/2022
 7. Procedura privind organizarea și desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat în cadrul UVT în variante online
 8. Modelul contractului de studii doctorale - ediția 2021
 9. Planul studiilor doctorale - ediția 2021
 10. Lista doctoranzilor înmatriculați la Școala Doctorală de Drept - 2021/2022

Mai multe informații pot fi obținute pe pagina Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat - UVT, aici.