Referitor Examene, Taxe - Sesiunea B II aferentă semestrului II 2019 - 2020