Noul program de Licență în Drept European și Internațional (Bilingv RO - EN)

NOUL PROGRAM DE LICENȚĂ ÎN DREPT EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL (BILINGV RO-EN) – 

FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA


Începând cu anul universitar 2023/2024, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara oferă studenților, alături de programul de licență în Drept, un nou program de licență în Drept european și internațional – primul program de licență bilingv (română-engleză) din România.

Informații relevante:

 • Durata studiilor: 4 ani (240 credite)
 • Forma de învățământ: învățământ cu frecvență
 • Limbi de predare: română și engleză (50% dintre discipline cu predare în limba română, 50% dintre discipline cu predare în limba engleză)
 • Număr de locuri: 30 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat
 • Concursul de admitere: 
  • Test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament, în limba română – examen comun cu admiterea la programul de licență în Drept
  • Test de limba engleză (Admis/Respins) sau certificat de limba engleză (nivel de competență lingvistică: minim B2)
  • Media de admitere: 50% media de bacalaureat, 50% nota la Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament
 • Program structurat pe două componente:
  • Discipline specifice sistemului de drept român: predare în limba română (trunchi comun cu programul de licență în Drept)
  • Disciplinele de drept european și internațional: predare în limba engleză
 • Peste 30 de profesori invitați în cadrul programului – cadre didactice, cercetători și profesioniști din România și din străinătate, judecători la instanțe internaționale
 • Diploma: licență în domeniul Drept, specializarea Drept european și internațional – permite accesul în toate profesiile juridice care necesită o licență în domeniul Drept
 • Potențiale opțiuni de continuare a studiilor în cadrul facultății: un program de masterat în limba engleză (European Union Law); studii de doctorat în co-tutelă cu alte universități din Europa
 • Oportunități profesionale: profesiile juridice tradiționale (magistrat, avocat, notar, consilier juridic etc.), cariere profesionale alternative (în cadrul instituțiilor Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale, în consultanța internațională de afaceri, în diplomație etc.)


Cursuri:

(Fiecare disciplină va fi studiată în limba indicată de denumirea acesteia.)

Anul I: Discipline obligatorii: Teoria generală a dreptului; Drept civil. Partea generală; Drept constituțional I; Legal Methodology I; Legal English I; Drept civil. Persoanele; Drept constituţional II; Drept administrativ. Partea generală; Public International Law I; Legal Methodology II; Legal English II; Etică, integritate și scriere academică; Consiliere profesională și orientare în carieră. Discipline opționale (semestrul I / II: minimum 1): International Relations and Organisations; History of European Integration.

Anul II: Discipline obligatorii: Drept civil. Drepturile reale; Drept penal. Partea generală I; Public International Law II; European Union Law I; Legal English III; Drept civil. Obligații I; Drept penal. Partea generală II; European Union Law II; Human Rights Law; Legal English IV; Discipline opționale (semestrul I / II: minimum 2): Politics of the European Union; Roman Law; Moot Court Training I; Competențe de antreprenoriat; Comparative Law and Legal Systems; Sustainability and Environmental Law; Moot Court Training II; Disciplină complementară opțională care formează competențe transversale.

Anul III: Discipline obligatorii: Drept civil. Obligații II; Drept penal. Partea specială I; Drept procesual penal. Partea generală; EU Internal Market Law; Drept civil. Contractele speciale; Drept penal. Partea specială II; Drept procesual penal. Partea specială; Private International Law. Discipline opționale (semestrul I: minimum 2 / semestrul II: minimum 1): EU Social Law; EU Technology and Digital Law; Moot Court Training III; Disciplină complementară opțională care formează competențe transversale; EU Family Law; EU Criminal Law; Moot Court Training IV.

Anul IV: Discipline obligatorii: Drept civil. Succesiunile; Drept procesual civil. Partea generală; Drept comercial I; EU Competition Law; Drept procesual civil. Partea specială; International Trade and Investment Law; EU Contract Law and Consumer Protection; EU Administrative Law and Public Procurement; Practică juridică I / II. Discipline opționale (semestrul I / II: minimum 1): International Dispute Resolution; EU Fiscal Law; Moot Court Training V; EU Banking and Financial Law; EU Intellectual Property Law; Moot Court Training VI.