Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2018

Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat recent Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2018, conform căreia, începând de mâine, studenții vor depune cereri în vederea beneficierii de program.

Întregul procesul de acordare a locurilor de tabere, de la preluare și procesare de cereri, selecție, preluare și soluționare a contestațiilor, consultări cu studenții, până la trimiterea borderourilor către CCS, este realizat de OSUT.  

Mai jos se regăsește calendarul distribuirii locurilor de tabără, în conformitate cu metodologia:  

24 aprilie-22 mai: Depunerea cererilor împreună cu o copie a cărții de identitate se face la sediul OSUT (Cladire UVT, et. 2, cam. 247, L-V: 09:00-17:00) sau la adresa tabere@osut.ro;

23 mai-28 mai: Afișarea listelor cu candidații care au depus cerere de tabără;

28 mai-10 iunie: Procesul de selecție a beneficiarilor;

11 iunie: Afișarea rezultatelor selecției;

11 iunie-13 iunie: Depunerea contestațiilor la sediul OSUT sau pe adresa de e-mail tabere@osut.ro;

13 iunie-15 iunie: Soluționarea contestațiilor;

15 iunie: Afișarea listelor finale;

21 iunie-22 iunie: Consultări cu studenții pentru alegerea seriilor.