Procesul-verbal al comisiei de evaluare a dosarelor de candidatură pentru atribuirea gradațiilor de merit 2020