Calendarul desfășurării examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Facultatea de Drept. Taxele pentru susținerea examenului de licență, a examenului de competență lingvistică și a examenului de disertație