Journal of Eastern European Criminal Law

Journal of Eastern European Criminal Law constituie o apariţie editorială în premieră, rezultată din colaborarea specialiştilor în drept penal şi procesual penal de la Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara şi de la Facultatea de Drept a Universităţii din Pecs (Ungaria), care au înţeles să prezinte în limba engleză transformările profunde ale legislaţiei penale din ţările lor în perioada post-comunistă, ca o cerinţă esenţială pentru construcţia statului de drept. 

Revista, cu o apariţie semestrială, se adresează tuturor cercetătorilor din mediul universitar din ţările foste comuniste din estul Europei, profesorilor, doctoranzilor, dar în egală măsură şi magistraţilor şi celorlalte profesii preocupate de evoluţia legislaţiei penale şi de răspunsul tot mai ferm care trebuie dat noilor forme de manifestare a fenomenului infracţional, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 

Începând cu numarul 1 / 2016, accesul la conținutul full-text al revistei este rezervat abonaților. 

Starting with no. 1 / 2016, the access to full-text content is allowed only for subscribers. 

Redactia poate fi contactata la adresa de email: jeecl@e-uvt.ro