Anunt privitor la Formularul General pentru cereri - UVT

În atenția studenților Facultății de Drept 


Pentru optimizarea procesului de transmitere a solicitărilor și întrebărilor din partea studenților către InfoCentrul studențesc UVT, respectiv de soluționare a acestora, Universitatea de Vest din Timișoara a pus la dispoziție FORMULARUL GENERAL PENTRU CERERI UVT, care poate fi accesat și din secțiunea InfoCentru a site-ului UVT

Următoarele tipuri de solicitări pot fi de acum transmise în mod eficient și structurat prin intermediul formularului:

 • Cerere pentru eliberarea unei adeverințe care să ateste calitatea de student;
 • Cerere de prelungire a studiilor;
 • Cerere de repetare a studiilor;
 • Cerere de întrerupere a studiilor;
 • Cerere de reînmatriculare la studii;
 • Cerere de retragere de la studii;
 • Cerere de reducere a frecvenței;
 • Cerere de reducere a taxei de școlarizare în cazul urmării unui al doilea program de studii universitare din același ciclu la UVT;
 • Cerere de reluare a studiilor;
 • Cerere pentru eliberarea documentelor din dosarul depus la UVT;
 • Cerere pentru eliberarea unui duplicat după un document;
 • Cerere pentru susținerea unui examen restant (reexaminare);
 • Cerere pentru recontractarea unei discipline.


Depunerea portofoliului pentru acordarea de credite pentru activitățile de voluntariat se va realiza, de asemenea, prin intermediul acestui formular. Studenții pot utiliza formularul inclusiv pentru a solicita informații sau adresa întrebări cu privire la un anumit domeniu sau o anumită problemă administrativă pe care o întâmpină. Pentru solicitări care nu sunt cuprinse în formular, studenții se pot adresa InfoCentrului studențesc la adresa de e-mail info@e-uvt.ro