Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat – Școala Doctorală de Drept - Anul universitar 2022/2023