Programul sustinerii examenelor de licentă și disertatie, ses. iulie 2022