Anunț privind înscrierea la examenul de disertație - Sesiunea iulie 2020