Tabere studentesti 2016

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează în perioada vacanţei de vară 2016 Proiectul Naţional „Tabere Studenţeşti”. 


Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de ZI (cu frecvență), ce sunt finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile licență și masterat, integraliști (studenții care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare, respectiv semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și master), în vârstă de până la 35 ani. În cazul studenților care optează pentru caz social ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, criteriul de student integralist NU se aplică.

La întocmirea clasamentului final vor fi luate în calcul media obţinută în anul universitar precedent (2014-2015), respectiv media obţinută în semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și master precum şi activităţile extracurriculare derulate în cursul acestui an universitar (2015-2016). 


Cererile tip pentru ocuparea unui loc de tabără se depun la Secretariatul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara în perioada 10 mai - 22 mai 2016, interval orar 12:00-14:00 sau la sediul OSUT (UVT, Bulevadul Vasile Pârvan nr. 4, et. 2, camera 247, luni-vineri între orele 09:00-17:00). Formularul cererii se ridică de la secretariatul Facultății de Drept, UVT. Cererile tip pot fi transmise și prin intermediul poștei electronice (e-mail) la adresa secretariat.drept@e-uvt.ro sau tabere@osut.ro În ceea ce privește cererile trimise prin e-mail, sunt luate în considerare doar cererile transmise de pe adresa instituțională (…..@e-uvt.ro). 


Cererile POT fi însoţite de documente justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare. 

Clasamentele cu punctajele finale pentru fiecare facultate vor fi afişate în data de 17 iunie 2016, iar informaţii despre perioadele în care vor avea loc taberele vor fi comunicate până în data de 20 iunie 2016. 


Decanatul