Condiții de promovare în anul de studii următor aplicabile studenților înmatriculați în anii I, II, III, anul univ. 2023-2024 la studiile universitare de licență, specializările Drept-IF/IFR și Drept european și internațional-IF