Precizări privind desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat la Școala Doctorala de Drept - sesiunea septembrie 2020