Lista candidatilor declarati admisi la programul de studii de licenta IF/IFR - etapa 1 - locuri confirmabile