Calendarul de derulare a procesului de acordare a burselor pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020