Lista studenților bursieri cărora li s-a aprobat acordarea unei burse suplimentare