Prelegerile Hexagonului Facultăților de Drept

Dragi studenți,

Prelegerile Hexagonului Facultăților de Drept reprezintă un proiect de colaborare în cadrul căruia profesori de la facultățile din Hexagon sunt invitații colegilor lor în cadrul cursurilor pe care aceștia le susțin în propriile facultăți. În anul universitar 2020/2021, Facultatea de Drept a UVT extinde proiectul Prelegerile online ale Hexagonului Facultăților de Drept la toți anii de studiu, studenții facultății având privilegiul să asculte voci importante ale dreptului din România. Astfel, în fiecare semestru, cel puțin două discipline obligatorii din fiecare an de studiu vor beneficia de prezența unor invitați de prestigiu. 

Avem plăcerea de a vă invita să participați la cursul de Drept civil. Obligații I din data de 08.04.2021, ora 16.00, în cadrul căruia îi vom avea ca invitați pe d-nul lect. dr. Bogdan Vișinoiu și pe d-nul asist. dr. Ionuț Cofaru, de la Facultatea de Drept a Universității din București, cu o prelegere pe tema Principiul favor contractus. 

Link-ul Google Meet aferent cursului este https://meet.google.com/fjw-dhua-fsp, iar accesul se face numai pe baza adresei de e-mail instituționale (@e-uvt.ro). Întâlnirile sunt deschise participării tuturor studenților de la ciclurile de licență și masterat, fără limitări privind anul de studiu.


conf. dr. Florin Mangu