Oferta de practica judiciara pentru studentii anului IV ai Facultatii de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara derulează, în colaborare cu instanțele judecătorești din raza Curții de Apel Timișoara, un proiect de practică judiciară destinat studenților din anul IV de studii, în cadrul căruia aceștia au posibilitatea de a desfășura activități practice sub îndrumarea unui judecător. Activitățile se desfășoară în sistem de colaborare individuală (1 judecător – 1 student).

Pentru anul universitar 2018/2019, sunt disponibile locuri de practică la Curtea de Apel Timișoara; Tribunalul Timiș; Judecătoria Timișoara.

Studenții interesați sunt rugați să se înscrie printr-un mesaj transmis la adresa de e-mail simona.bic@e-uvt.ro, în care să indice opțiunile pentru instanțe și specializări (secția I civilă, secția a II-a civilă, secția penală, secția de contencios administrativ și fiscal, secția de litigii de muncă și asigurări sociale). Repartizarea studenților se va face în funcție de mediile anilor I-III de studii. Termenul-limită pentru înscriere este luni, 1 octombrie 2018, ora 16.

Rezultatele selecției vor fi anunțate marți, 2 octombrie 2018, ora 14.


Decan,

Prof.univ.dr. Lucian Bercea