Tabere

Calendarul distribuirii locurilor de tabără:

24 aprilie-22 mai: Depunerea cererilor împreună cu o copie a cărții de identitate se face la sediul OSUT (Cladire UVT, et. 2, cam. 247, L-V: 09:00-17:00) sau la adresa tabere@osut.ro; 

23 mai-28 mai: Afișarea listelor cu candidații care au depus cerere de tabără; 

28 mai-10 iunie: Procesul de selecție a beneficiarilor; 

11 iunie: Afișarea rezultatelor selecției; 

11 iunie-13 iunie: Depunerea contestațiilor la sediul OSUT sau pe adresa de e-mail tabere@osut.ro; 

13 iunie-15 iunie: Soluționarea contestațiilor; 

15 iunie: Afișarea listelor finale; 

21 iunie-22 iunie: Consultări cu studenții pentru alegerea seriilor.