Anunț declarație pe propria răspundere potențiali bursieri