În atenția studenților care se vor prezenta la examenul de disertație - sesiunea 15 iulie 2020