Analele Universitatii de Vest din Timisoara - Seria Drept - Numarul 1-2/2008