PRELEGERILE ONLINE ALE HEXAGONULUI FACULTĂȚILOR DE DREPT 2022/2023 - COMUNICAT

PRELEGERILE ONLINE ALE HEXAGONULUI FACULTĂȚILOR DE DREPT

FACULTATEA DE DREPT DIN TIMIȘOARA 

ANUL UNIVERSITAR 2022/2023 

COMUNICA T

Prelegerile Hexagonului Facultăților de Drept reprezintă un proiect de colaborare în cadrul căruia profesori de la facultățile din Hexagon sunt invitații colegilor lor în cadrul cursurilor pe care aceștia le susțin în propriile facultăți. Acest proiect a fost reluat online la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara în semestrul al doilea al anului universitar 2019/2020 și a fost extins la toți anii de studiu în anii universitari 2020/2021 și 2021/2022, studenții Facultății de Drept din Timișoara având, în tot acest timp, privilegiul să asculte voci importante ale dreptului din România.

În semestrul întâi al anului universitar 2022/2023, proiectul Prelegerile Hexagonului Facultăților de Drept a continuat cu următorii invitați: la anul I de studii, la disciplina Drept constituțional I – prof.univ.dr. Elena- Simina Tănăsescu (Facultatea de Drept a Universității din București); la disciplina Drept roman – prof.univ.dr. Mircea Dan Bob-Bocșan (Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca); la disciplina Teoria generală a dreptului – conf.univ.dr. Roberta Ploscă (Facultatea de Drept a Universității din Craiova); la anul II de studii, la disciplina Drept civil. Drepturile reale – conf.univ.dr. Marius Harosa (Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca) și lect.univ.dr. Adina Buciuman (Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca); la disciplina Drept penal. Partea generală I – conf.univ.dr. Daniel Nițu (Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca); la disciplina Drept internațional public – lect.univ.dr. Carmen Moldovan (Facultatea de Drept a Universității „Al.I. Cuza” Iași); la anul III de studii, la disciplina Drept penal. Partea specială I – conf.univ.dr. Andra-Roxana Trandafir (prodecan al Facultății de Drept a Universității din București); la disciplina Drept procesual penal. Partea generală – prof.univ.dr. Gheorghiță Mateuț (Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca); la anul IV de studii, la disciplina Drept procesual civil. Partea generală – conf.univ.dr. Sebastian Spinei (decanul Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” Sibiu), lect.univ.dr. Andrea Chiș (Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca) și lect.univ.dr. Horia Țiț (prodecan al Facultății de Drept a Universității „Al.I. Cuza” Iași); la disciplina Drept comercial I – prof.univ.dr. Radu Rizoiu (prodecan al Facultății de Drept a Universității din București); la disciplina Dreptul muncii – conf.univ.dr. Marioara Țichindelean (Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” Sibiu); la disciplina Dreptul concurenței și al consumului – prof.univ.dr. Adriana Almășan (Facultatea de Drept a Universității din București). În cadrul programelor de master, au fost invitați conf.univ.dr. Cristina Zamșa (Facultatea de Drept a Universității din București) și conf.univ.dr. Liviu-Gheorghe Zidaru (Facultatea de Drept a Universității din București).

Proiectul va continua și în semestrul al doilea al anului universitar 2022/2023, cu noi profesori invitați, la disciplinele de licență și master. Proiectul își propune să coaguleze profesorii și studenții facultăților de drept din Hexagon în jurul ideilor de învățământ juridic de elită și de recunoaștere a valorilor, oferindu-le studenților posibilitatea de a lua contact cu nume importante ale dreptului românesc din afara propriei facultăți, iar profesorilor ocazia de a-și consolida relațiile de colaborare inter-universitară.

Facultatea de Drept din Timișoara le mulțumește profesorilor care au acceptat invitația de a susține prelegeri în cadrul acestui proiect și va extinde această invitație către alți membri marcanți ai corpurilor academice ale facultăților de drept din Hexagon.

„Hexagonul Facultăților de Drept” este un consorțiu informal al facultăților de drept ale Universității din București, Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universității „Al.I. Cuza” Iași, Universității „Lucian Blaga” Sibiu, Universității din Craiova și Universității de Vest din Timișoara.


Prof.univ.dr. Lucian Bercea

Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara