CONFERINȚA IDEILOR JURIDICE NOI - 27 octombrie 2023, Amfiteatrul A2 al Facultății de Drept, Bd. Eroilor nr. 9A

CONFERINȚA IDEILOR JURIDICE NOI

(Conferința Revistei Analele Universității de Vest din Timișoara – Seria Drept) 27 octombrie 2023, Amfiteatrul A2 al Facultății de Drept, Bd. Eroilor nr. 9A


Conferința Ideilor Juridice Noi, organizată de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, constituie o platformă de propunere și testare a unor idei juridice novatoare, printr-un dialog care să încurajeze analiza critică și dezbaterea constructivă. Conferința se desfășoară într-un format care contrapune, pentru fiecare intervenient, un respondent care să ofere un „comentariu de întâmpinare” la ideile avansate de acesta. Textele intervențiilor și ale răspunsurilor urmează să fie publicate într-un număr special al Analelor Universității de Vest din Timișoara – Seria Drept, publicație co-editată de Editura Universul Juridic și Editura Universității de Vest și indexată în bazele de date internaționale HeinOnline, EBSCOhost și CEEOL. Partenerul media al conferinței este Juridice.ro.