Conferința Națională de Drept Comercial 2020 (12-13 iunie 2020)

Conferința Națională de Drept Comercial 2020

Ediția a X-a / online / juridice.ro

Substance over form. Ipostaze în dreptul afacerilor

12-13 iunie 2020

Program

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara, în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, prin Centre for Company Law and Corporate Governance, organizează Conferința Națională de Drept Comercial 2020. Aflată la a zecea ediție, conferința se desfășoară anul acesta online, în zilele de 12 și 13 iunie 2020, cu sprijinul juridice.ro.


La eveniment sunt invitați să participe profesori și cercetători de la universități de prestigiu din România, precum și alți specialiști ai dreptului afacerilor interesați de dezbaterile circumscrise temei „Substance over form. Ipostaze în dreptul afacerilor”. Conferința își propune să discute problemele complexe privind relația dintre substanța economică a tranzacțiilor și forma lor juridică, în special ipotezele de conflict în care ar trebui să prevaleze realitatea economică a operațiunii asupra aparenței sale juridice. Substance over form este un principiu care servește relevării unei imagini acurate a tranzacțiilor comerciale, pe baza unor teste care folosesc criterii de (re)calificare în scopul aplicării unui tratament legal specific al tranzacțiilor artificiale sau disimulate, pentru punerea de acord a naturii și efectelor juridice ale unei operațiuni cu conținutul său economic. Programul conferinței include și intervenții care privesc soluțiile de „criză” a contractelor și a întreprinderilor în pandemie.


Conferința se adresează atât juriștilor (magistrați, avocați, consilieri juridici, notari publici, executori judecătorești etc.), cât și altor specialiști interesați de problematica abordată. Conferința este deschisă, de asemenea, studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Participarea este gratuită și nu presupune înregistrarea prealabilă. Evenimentul este organizat cu suportul media al juridice.ro, care îl transmite live integral.