Conferința internațională bienală - Ediția a XIII - a - 6-7 Noiembrie 2020

Conferințele științifice internaționale bienale organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, intrate deja în tradiție, au ajuns la ediția a treisprezecea. Desfășurată anul acesta online, în perioada 6-7 noiembrie 2020, și transmisă live pe juridice.ro, conferința urmărește consolidarea caracterului său de excelență și diversificarea ariilor de dezbatere. Sunt invitați să participe la acest eveniment profesori și cercetători de la instituții de învățământ și cercetare de prestigiu din România și de la facultățile partenere din străinătate, precum și alți specialiști în drept.


Conferința se desfășoară pe următoarele secțiuni:

Secțiunea Drept civil și drept procesual civil: Tipic și atipic în garantarea realizării drepturilor patrimoniale

Secțiunea Dreptul afacerilor: Continuitatea afacerii

Secțiunea Dreptul familiei: Interesul superior al copilului

Secțiunea Drept public: Contenciosul constituțional și contenciosul administrativ – garanții juridice ale respectării drepturilor și libertăților fundamentale

Secțiunea Științe penale: Noi provocări pentru dreptul penal și sistemul de justiție penală: evoluția standardelor CEDO, situațiile de criză, noile tehnologii

Secțiunea Drept european și internațional: Drept și drepturi. Răspunsuri juridice la crize din perspectivă constituțională și supranațională

Secțiunea Drept comparat și interdisciplinaritate: L’héritage de Léontin-Jean Constantinesco: le « Traité de droit comparé » et son influence en Europe