Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept - Timișoara, 30 iunie 2023