Conferința internațională a doctoranzilor în drept - Editia a XIII-a - Timișoara, 25 iunie 2021

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT

Ediția a XIII-a

Timișoara, 25 iunie 2021Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara anunță desfășurarea Conferinței internaționale a doctoranzilor în drept (International conference of PhD students in law), în format virtual, vineri, 25 iunie 2021

Tema generală a conferinței din acest an este Dreptul crizei / Crizele dreptului (The law of crisis / Crises in law), reunind lucrări în cadrul celor cinci secțiuni tradiționale (Drept constituțional și administrativ, Drept civil și drept procesual civil, Dreptul afacerilor, Drept penal și procesual penal și Drept internațional și european), la care se adaugă o secțiune destinată studenților de la programele de licență și masterat. 

Lucrările vor fi susținute în limba română sau în limba engleză, iar în cadrul secțiunii de Drept internațional și european prezentările și dezbaterile vor avea loc exclusiv în limba engleză. 

Conferința se va desfășura integral online, pe platforma Google Meet. Link-urile aferente fiecărei secțiuni sunt indicate în programul alăturat. CALL FOR PAPERS


Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Centrul European de Studii și Cercetări Juridice și Fundația Universității de Vest organizează Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept – ediția a XIII-a,online, în data de 25 iunie 2021.

Scopul organizării acestui eveniment, unic în România prin specificul său și prin amploarea numărului participanților, este acela de a stimula valorificarea cercetării științifice a doctoranzilor și studenților în drept, facilitând publicarea rezultatelor activității de cercetare, dar și stabilirea de relații de colaborare între facultățile și școlile doctorale de la care provin participanții.

La conferință sunt invitați să participe doctoranzii facultăților de drept din România și din străinătate, ale căror propuneri de lucrări se încadrează în tema generală a conferinței – The law of crisis / Crises in law (Dreptul crizei. Crizele dreptului). Lucrările conferinței se vor desfășura în cinci secțiuni distincte:

 1. Drept civil și drept procesual civil
 2. Dreptul afacerilor
 3. Drept penal și drept procesual penal
 4. Drept public
 5. Drept internațional și european

Volumul conferinței, cuprinzând lucrările doctoranzilor, va fi publicat la o editură juridică de prestigiu, care îi va garanta înalta ținută științifică și grafică, și va fi oferit participanților ulterior manifestării. Totodată, volumul va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăților de la care provin autorii.

În considerarea caracterului internațional al conferinței, se recomandă ca lucrările să fie redactate în limba engleză. Alternativ, lucrările pot fi redactate în limba română. Pentru secțiunea de Drept internațional și europeanlimba de lucru este limba engleză. Lucrările prezentate spre publicare de doctoranzi trebuie să fie avizate din punct de vedere științific de către conducătorii de doctorat ai acestora. Organizatorii nu solicită în acest sens o dovadă formală, însă vor putea contacta oricând conducătorul de doctorat pentru a cere informații referitoare la calitatea lucrării.

Înregistrarea la conferință se face prin completarea formularului online aferent secțiunii avute în vedere de studentul doctorand, care presupune și încărcarea dovezii plății taxei de participare și a lucrării (numai în format .doc sau .docx), conform cerințelor de mai sus, până cel târziu la data de 9 mai 2021:

 1. Drept civil și drept procesual civil: https://forms.gle/WNQ7CaH4gFwDQfqK9
 2. Dreptul afacerilor: https://forms.gle/fJYphvTc7M5bT3Jy9
 3. Drept penal și drept procesual penal: https://forms.gle/19jRWJdorHVkRQc29
 4. Drept public: https://forms.gle/x6NnSXMHQvL1KaB99
 5. Drept internațional și european: https://forms.gle/NLcRs3YPpurJwHtD9

Participanții vor primi în mod automat o confirmare a înregistrării în urma completării tuturor rubricilor din formularul electronic de participare și încărcării tuturor documentelor solicitate. Volumul conferinței va fi transmis participanților care susțin prezentări în cadrul conferinței online.

Calendar:

 • 9 mai 2021 Înregistrarea participanților (rezumatul, textul integral al lucrării și dovada plății taxei de participare)
 • 11 iunie 2021 Publicarea programului provizoriu al conferinței
 • 18 iunie 2021 Publicarea programului final al conferinței
 • 25 iunie 2021 Desfășurarea conferinței online – detaliile tehnice vor fi anunțate